8 Грешки свързани с подбора на ERP система - 1 част

Публикувано на: 01.03.16
8 Грешки свързани с подбора  на ERP система - 1 част

ERP Грешка 1: Лошo планиране

Абсолютно необходимо е планиране, ако искате ERP системата да заработи за Вас. Много организации не правят достатъчно за първоначално планиране и оценка на ERP. Това често води до объркване на следващите етапи от внедряването. Липсата на планиране най-често довежда до непълно разбиране на текущите просеци в организацията. За да се реши този проблем, организациите трябва да извършват вътрешен одит на всички свои процеси и политики като етап от внедряването на ERP системата.

ERP Грешка 2: Неправилен подбор на ERP доставчици

Много фирми са неприятно изненадани от ограничения на функционалността на системата и липса на възможности за развитие, след като внедряването на системата е приключило. Това се случва, защото няма достатъчно добра проверка на самите функционалности, които предлага внедрителя и внедрителя не е в състояние да адаптира съответните функционалности към спецификата на работа на компанията. В такива случаи най-често внедрителя се позовава на съмнителни „добри практики“, за да обясни своята невъзможност да адаптира необходимите функционалности.

ERP Грешка 3: Неразбирането какво е ERP система

Това е шокиращо, като се има предвид милионите компании, които инвестират в ERP системи. Без да знаят функционалностите на софтуера, фирмите пропускат възможности за автоматизиране на бизнес процесите си. Добре е да се направи списък с всички функционалности, които са необходими в процеса на работа на фирмата, както и периодично му преразглеждане, за да се определи кои функционалности се използват и които са най-полезни.

ERP Грешка 4: Подценяването време и ресурси

Всички компании подценяват времето и ресурсите, необходими за изпълнение на внедряването на нова ERP система. Дълга и уморителна подготовка, проучване на информация, разпределяне на задължения и усъвършенстване на комуникацията между клиент и внедрител представлява процеса на една имплементация. Въвеждането на ERP система е сред задачите, които са най-сложни и отнемат време, затова обмисляйте добре стъпките и нуждите ви, бъдете максимално изчерпателни какво искате да ви даде системата и подбирайте добре внедрителите на ERP системата.