UniVersumSTART

UniVersum Start представлява miniERP (ERP-система с много съкратени възможности) и е предназначена за микро и малки организации. В определен кръг дейности системата може да се ползва от средни организации, в който има само сравнително прости бизнес процеси.

Платформено независима

Работи под различни операционни системи (Linux, BSD, Solaris, Windows, Mac OS).

Надеждност и сигурност

Управлява надеждно неограничен обем данни и поддържа едновре-
менен достъп на голям брой потре-
бители.

Отлично подготвен екип

Осигуряване на 24/7 високоскоростен и надежден достъп до базата данни.

Universum Start Screenshot Universum Start Screenshot Universum Start Screenshot Universum Start Screenshot

За UniVersum START

Предназначението на системата е управление на бизнес процесите, счетоводната отчетност и електронната търговия в микро, мини и средни организации.

UniVersum Start представлява miniERP (ERP-система с много съкратени възможности) и е предназначена за микро и малки организации. В определен кръг дейности системата се очаква да може да се ползва от средни организации, в който има само сравнително прости бизнес процеси.

UniVersum Start Функционалности

Многоскладова дейност Търговска дейност Складова дейност Финанси – управление на приходи,
разходи, падежи, каси
Управление на задачи и събития Управление на траспортни средства Човешки ресурси Справки и анализи

Често задавани въпроси

1. Подходящ ли е UniVersum Start за моята компания?

В случай, че Вашата компания е малка или средна по размер или управлявате сложна дейност, то най-вероятно UniVersum Start е подходящ за Вашата компания.

2. Възможно ли е моята компания да е малка и въпреки това UniVersum Start да не предлага достатъчно възможности?

Възможно е. Срещат се малки компании със сложни бизнес процеси, които напълно съответстват на бизнес процесите на средно големи и големи компании. Ако Вашата компания е такава, то няма как което и да е “малко” софтуерно решение да Ви свърши работа. При такава ситуация ще трябва или да “опростите” Вашите изисквания и/или бизнес процеси или да инвестирате в по-мащабно решение.

3.В случай, че дейността на моята компания е по-сложна,бихте ли могли да ми предложите подходящ софтуер?

Можем. Свържете се с нас, за да направим необходимия анализ. Ние сме в състояние да Ви предложим подходящо решение в целия спектър от микро предприятия до големи организации.

Прочети още