UniVersumCRM

Интегрираното решение за управление на отношенията с клиентите

Какво е CRM система?

Софтуерът за управление на отношенията с клиентите се определя като система за управление на бизнеса и автоматизация на дейността на фронт-офис отдела в организацията.

CRM софтуерът е създаден, така че да задоволи нуждите на отделите Маркетинг, Продажби и дистрибуция и Поддръжка, като позволява всички да ползват данните за потенциални и настоящи клиенти, партньори, конкуренти и служители. Целта на CRM - софтуера е да управлява отношенията с клиентите през целия им цикъл - т.е. от проспектирането до обработването на поръчките.

Със CRM система ще получите


Пълна история и информация за клиента Управление на задачи и календар Данни за клиенти, доставчици и проспекти в една или различни таблици Управление на кампании/мейлинг Функция за обединяване на e-mail съобщения Поддръжка на информация за контактите
Потребителски дефинирана база данни Принтиране на етикети и отчети Цели, ползи и характеристики на поръчките и покупките Управление на запитвания от клиенти Управление на кампании Интеграция със заявки за оферта и история на продажбите Справки

Защо да изберете UniVersum CRM?


UniVersum CRM е интегрирано софтуерно решение, с което управлявате изцяло отношенията с клиентите – от създаване на база данни с потенциални клиенти, през ефективно планиране на маркетингови кампании до изготвяне на оферти и фактури и последващо обслужване. Благодарение на интуитивния потребителски интерфейс UniVersum CRM е лесен за научаване и използване. Не изисква продължително обучение. Лесен за внедряване и настройка, според изискванията и спецификата на работа. UniVersum CRM е удобно средство за управление на контакти и задачи, маркетингови кампании, продажби и фактуриранe. Обхваща дейностите на всички отдели във фирмата. UniVersum CRM не предполага скрити разходи за внедряване (операционни системи и бази данни) и не изисква продължително първоначално обучение.
UniVersum CRM автоматизира много от дейностите, свързани с маркетинг, продажби и обслужване на клиенти като: телефониране, напомняния за потенциални клиенти, генерирани в процеса на работа. Предоставя стандартна рамка за обработване на информацията за потенциалните клиенти в реално време и с участието на различни звена във фирмата, така че да бъдат постигнати по-добри взаимоотношения с клиентите и по-високи приходи, чрез по-голям обем продажби и по-малко загубени клиенти. UniVersum CRM помага на организацията да постигне целите си по отношение на взаимоотношенията с клиентите, анализирайки показателите за представяне, съдържащи се в CRM системата за потребителското поведение през целия цикъл. Едно от главните предимства е възможността за изолиране на маркетинговите кампании, довели до най-много и най-добри резултати, подобрявайки вътрешната ефективност, попълвайки клиентските досиета, предлагайки адекватно обслужване и следователно запазвайки клиентите.
С какво ще Ви помогне UniVersum CRM?
  • Ще създавате лесно задачи и ще имате контрол над тях
  • Ще имате директен поглед върху задачите на всички или на отделни служители за оптимално планиране на времето
  • Ще получите директен достъп до календара и до профила на контакта свързан със задачата
  • Възможност за съхранение и достъп до фирмената информация – документи, договори, телефонни и устни уговорки, имейли
  • Възможност за групиране, филтриране и експортиране на информация
  • Възможност за работа през мобилни устройства (смартфони, таблети)
  • Напомняния за предстоящи задачи, както и опция за създаване на лични задачи
  • Гъвкави справки и др.